Davet’e İcabet
Bu yazı kez okundu.
23 Ekim 2013 15:52 tarihinde eklendi

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm
Bismillahirrahmanirrahîm

“Onlar ki, sözü dinlerler de onun en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah’ın kendilerine hidâyet verdiği kimselerdir ve işte onlar, (gerçek) akıl sâhiblerinin ta kendileridir.”    (Zümer : 18)

“Ancak (samîmiyetle) dinleyenler (senin da‘vetine) icâbet eder. Ölülere (o kâfirlere) gelince, onları Allah diriltir, sonra (hepsi) ancak O’nun huzûruna döndürülürler.” (Enam : 36)

“Rabbimiz! Muhakkak ki biz, ‘Rabbinize îmân edin!’ diye îmâna çağıran bir da‘vetçiyi (peygamberi) işittik ve hemen îmân ettik. Rabbimiz! Artık bizim için günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi bizden ört ve canımızı ebrâr (içi dışı tertemiz olan iyi kulların) ile berâber al!” (Al-i İmran : 193)

“Şübhesiz ki bunda, kalbi olan veya (fikren) hazır bulunup kulak veren kimseler için gerçekten bir ibret vardır.” (Kaf : 37)

Değerli kardeşlerim Rabbimiz Allah, yüce dini islamı, yolumuzu aydınlatan nur rehberleri olan peygamberleri (Allahın selamı hepsinin üzerine olsun) ,ve bize hakkı ve batılı ayıracak bir Furkan olarak verilmiş olan kitapları göndermesinin sebebi imtihan mekanı olan şu dünyada rabbimizin sesine kulak verenlerle vermeyenlerin , iyilerle kötülerin, nur ile zulumatın, doğru ile yanlışın, elmas ile kömür karekterlilerin ayırt edilmek istenmesidir.

Gerçekten insan akl-ı selim üzere düşündüğü zaman görecektirki bu dünya boşuna yaratılmamış ve içindekilerde başıboş bırakılmamıştır. Cenab-ı Allah insanları yaratılış gayeleri olan kulluklarını yerine getirmeleri için onlara peygamberlerini ve kitaplarını göndermiş davetine icabet edenlere (hem bu dünyada hemde ahirette) bir çok ilahi ikramlarda bulunacağını ,davetine ve davetçilerine kulak vermeyen,kulak arkası eden,alaya alan ve düşmanlık yapanlara ise çok elim bir azaba çarptıracağını belirtmiştir.

Rabbimiz her zaman ve her mekanda kullarına elçilerini ulaştırmış onlara insanların anlayacağı şekilde din-i hakkı tebliğ etmelerini emretmiş çabalarının sonuçsuz kalmayacağını; kendilerine hidayet verdiği kimselerin sözün en güzelini dinleyip uyacaklarını,Allahın böyle kimselere hidayet bağışladığını ve gerçek akıl sahiplerininde bunlar olduğunu belirtmiştir.

Allah-u Teala (c.c) ilahi çağrıya samimi insanların cevap vereceğini onların temiz fıtratlarının islama hizmetten uzak kalamayacağını çünkü birgün rablerine dönmenin heyecanını daima taşıdıklarını , böyle bir ruha sahip olmayanların ise ölüler (ruhu,kalbi,fikri,zikri ölü olan)olduklarını söylemiş, din gününde tüm kullarını bir araya getireceğini ve yaptıklarının hesabını soracağını haber vermiştir.

Fatır- Hakim olan Allah dinini tamamlamış onu koruyacağını ve dünyaya hakim kılacağını vad etmiştir. Bu vadin gerçekleşmesi için ilahi İslam inkılabının tahakkuku için gönüllü İslam orduları kendilerini seferberliğe çağıran  yüce imam ve aziz rehberlerinin gösterdiği yolda ilerlemek için Al-i İmran suresi 139. Ayette de belirtildiği gibi “Rabbimiz! Muhakkak ki biz, ‘Rabbinize îmân edin!’ diye îmâna çağıran bir da‘vetçiyi (peygamberi) işittik ve hemen îmân ettik. Rabbimiz! Artık bizim için günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi bizden ört ve canımızı ebrâr (içi dışı tertemiz olan iyi kulların) ile berâber al!”Ayetini terennüm etmektedirler

Cihanşumul İslam inkılabının gerçekleştiği günümüzde İslam çağının aydınlandığı bir zamanda İslami seferberliğe duyarsız kalan din-i islama hizmetten cenab-ı hakka kulluktan kaçan kiselere rabbimiz bakın ne diyor:

“Rablerini inkâr edenler için de Cehennem azâbı vardır. O ne kötü varılacak yerdir!.Oraya atıldıkları zaman, onun şiddetli homurdanmasını işitirler; çünki o kaynıyordur!.Nerede ise öfkeden çatlayacak! Ne zaman oraya bir topluluk atılsa, (Cehennemin) bekçileri onlara: “Size (bu azâbı haber veren) bir korkutucu gelmedi mi?” diye sorar.(Onlar) derler ki: “Evet! Gerçekten bize bir korkutucu geldi, fakat biz yalanladık ve (onlara): ‘Allah hiçbir şey indirmemiştir; siz ancak büyük bir dalâlet içindesiniz!’ dedik.”Ve derler ki: “Eğer (biz) işitir veya akıl eder olsaydık, bu alevli ateş ashâbı arasında bulunmazdık!”.Böylece günahlarını i‘tirâf ettiler. Öyleyse o Cehennemlikler (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun!.”     (Mülk : 6-10)

Değerli kardeşlerim rabbimiz bizleri kendimize ve nefsimize bırakmasın . allahı unutup Allahın kendilerini kendilerine unutturduğu kimselerde kılmasın. Bizleri islama hizmetten nasipleri olan tam Müslüman Hizbullah olanlardan eylesin. Amin

Sözlerimi İslami davetten bir dörtlük ile noktalamak istiyorum:

Rehberliğe uyanlara

Mesajını duyanlara

O yola baş koyanlara

Selam olsun selam olsun

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv