ŞEYTANLARA UYMAYALIM
Bu yazı kez okundu.
20 Kasım 2013 15:23 tarihinde eklendi

İnsanoğlu gönderildiği şu meydanı imtihan dünyasında, Allah’a kulluk şeytandan da beri olma uzaklaşma ile görevlendirilmiş ve hilelerine-tuzaklarına karşıda uyanık-teyakkuzda olması için sürekli uyarılmış-ihtar edilmiştir.

Nur:21 -
Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, şunu bilsin ki o, edepsizlikleri ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı. Fakat Allah, dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.

A’raf:27 -
Ey Âdemoğulları. Şeytan, ana babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de (şaşırtıp) bir belaya düşürmesin! Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz, şeytanları, inanmayanların dostu yaptık.

Fatır:5 -
Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah’ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın.

Şeytan, Allah’ın doğru yolu üzerinde durup, tüm insanları değişik taktik ve hilelerle (yeri geldiğinde dostane ve muhlis-samimi rollerle ) aldatıp hak yoldan saptırmaya çalışan gayb (görünmeyen) alem de İblis ve diğer cinni ordular olabildiği gibi zahir (görünen) alemde de bu fonksiyonu hem fert olarak hem de devlet boyutuyla icra eden insanlardan olan bir taife bulunabilmektedir ki bazen insanlardan olan şeytanların etkisi cinni şeytanlardan daha fazla yıkıcı ve saptırıcı olabilmektedir. Ad, Sem’ud ..vs kavimlerin; nice Firav’un ve Nemrutlar ‘ın devletsel bir boyut kazanarak mücessem şeytanlar haline dönüştükleri- cinni şeytanlara taş çıkarırcasına- insanların hakka yönelmelerini engellemek ve haktan gelen peygamberlere savaş açmak gibi daha nice zulüm ve şeytanlıklarıyla helak olup hüsrana uğradıkları bizler için ibretamiz birer hakikattir ki Kur’an-ı Kerim de bahis konu edilmeleri herhalde her dönemde böyle şeytanların varolacağı ve insanlara değişik şekillerde yaklaşarak onları Hak yoldan saptırmak isteyeceklerindendir…
A’raf:16 -
“Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.”

A’raf:17 -
“Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın.”

A’raf:18 -
(Allah) buyurdu: “Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım.”

A’raf:19 -
(Sonra Allah, Âdem’e hitab etti): “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”

A’raf:20 -
Derken onların, kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: “Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti.” dedi.

A’raf:21 -
Ve onlara: “Elbette ben size öğüt verenlerdenim.” diye de yemin etti.

Taha:120 -
Nihayet şeytan ona vesvese verdi. Şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?”

Ankebut:38-

39
Ad ve Semud’u da (helak ediverdik). Sizin için, (onların başına nelerin geldiği) oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar.

Karun’u, Firavun’u ve Hâmân’i da (helâk ettik). Andolsun ki, Musa onlara apaçik deliller getirmisti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamislardi. Halbuki (azabimizi asip) geçebilecek degillerdi.

İnsi ve cinni şeytanlar tarihin her dönemin de varlık göstermiş kendilerine değişik dostlar ve askerler edinmiş böylece Ademoğullarına olan düşmanlık –hak yoldan saptırma çalışmaları sürekli devam etmiş ve kıyamete kadar da sürecektir ki biz müslümanlar için şu yaşadığımız ahirzaman da en büyük tehlike İslam Ümmetini hak yoldan saptırmak , topyekün vatanlarını sömürmek -müslümanları köleleştirmek -ülkelerini viraneye çevirmek ve karşı olanları da entrika- hileyle veya açıkça öldürüp yok etmek isteyen maskeli şeytanları dost zannetmemizdir. Bediüzzamanın şu nur sözü bu hakikatı dile getirmektedir.

“Ey bu vatan gençleri! Frenkleri (Avrupalıları) taklide çalışmayınız. Âyâ (acaba), Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten (düşmanlıktan) sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? ( günahlarına ve batıl fikirlerine uyuyorsunuz onlara güveniyorsunuz) Yok, yok! Sefihâne (akılsızca) taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip (katılıp) kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki (biliniz ki), siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet (millet için fedakarlık yapmak) dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır ( alay etmek ve gülmektir).”(Lemalar:17)

Tarihi insan kanı ve eti kokan, sömürü ile kurdukları devletleri ise insanların kemikleri üzerinde duran zulüm de cinayette Firavun’u geride bırakan, tüm İslam beldelerini değişik bahanelerle işgal edip müslümanları topluca katleden, işgence eden , yeri geldikçe dost ve muhlis – kurtarıcı rolleri yapmayı ve insancıl görünmeyi ihmal etmeyen, değişik avane ve dostları yardımıyla müslümanları birbirine düşman edip parçalamak için olmadık iftira ve yalan haberler uydurup müslümanların zihinlerini bulandırmaya çalışan böylece müslümanların (İslam Ülkelerinin) vahdetini birliğini engelleyerek onları yok etme çalışmalarını hızlandıran, büyük şeytan diye de tabir edilen Amerika ‘ya, İsrail’e, Avrupa’ya bu gerçekleri bile bile hangi müslüman sırtını dayayabilir bunları dost edinebilir ki ?!!!..Bir yandan Hz İbrahim’e ve O’nu gönderen Allah’a inanmışken diğer yandan da O’nun atılacağı ateşe odun taşıyarak Nemrud’a destek olmak hangi gerçek imanlının yapacağı bir iştir!!!..Ahirzaman da İslam Ümmetini topyekün yakıp yoketmek isteyen Nemrutlara odun toplayıcılığı yapmak her ne sebeple olursa olsun! Ehl-i Hak ve adalet sahibi müminlerin yapacağı bir iş değildir/olmamalıdır…
Ankebut:41 -
Allah’tan baska dostlar edinenlerin durumu, örümcegin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvalarin en çürügü süphesiz örümcek yuvasidir. Keske bilselerdi!

Ankebut:42 -
Allah, onlar’in kendisini birakip da hangi seye yalvardiklarini süphesiz bilir. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

Ankebut:43 -
Iste biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onlari ancak bilenler düsünüp anlayabilir.

Ehâdis-i şerifede gelmiş ki: “Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhâs-ı müdhişe-i muzırraları, İslâmın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri hercümerc eder ve koca âlem-i İslâmı esaret altına alır… Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilâfınızdan istifade eden zalimlere karşı “Ancak müminler kardeştir” kale-i kudsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. (Mektubat:22)

vesselam…

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv