İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’DAN KIRK HADİS
Bu yazı kez okundu.
8 Nisan 2014 13:29 tarihinde eklendi

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’DAN KIRK HADİS

1- “Kim Allah’a güvenirse, Allah onu sevindirir; kim Allah’a tevekkül ederse, Allah, işlerde ona yeter. Allah’a güvenmek, bir kaledir ki müminden başkası ona sığınmaz; Allah’a tevekkül etmek, her kötü şeylerden kurtuluş ve düşmanlara karşı bir sığınaktır. Din izzettir, ilim hazinedir, susmak nurdur, zühdün son derecesi çok takvalı olmaktır. Bidatler gibi dini yıkan bir şey olmaz. Tamah gibi insanları bozan bir şey bulunmaz; halk yöneticiyle düzelir, belalarsa duayla uzaklaştırılır.”

2- “Kim facir bir kimseye ümit ederse en küçük cezası mahrumiyet olur.”

3- “Allah-u Teala peygamberlerden birine şöyle vahyetti: Dünyada zahitlik yapman rahatlığını çabuklaştırır; her şeyden kopup bana yönelmen seni benim yanımda aziz kılar (bunların hepsi kendin içindir); ama benim için biriyle düşman veya dost oldun mu?”

4- “Kim bir işe şahit olup da onu sevmezse, o işi görmeyen kimse gibi olur; kim de bir işi görmeyip o işe razı olursa o işte bulunan kimse gibi olur.”

5- “Eğer cahil susarsa, insanlar ihtilafa düşmez.”

6- İmam (a.s) dostlarından birine şöyle yazdı: “Biz bu dünyada birbirimizden ayrıyız. Ama (ahirette) kimin fikir ve inancı, arkadaşının fikir ve inancının aynısı olursa, nerede olursa olsun o da onunla birlikte olur; asıl yerleşme yurdu ahiret yurdudur.”

7- “Kim bir konuşanı dinlerse ona tapmış olur; konuşan Allah’tan konuşursa Allah’a tapmış olur; eğer konuşan şeytanın dilinden konuşursa şeytana tapmış olur.”

8- “Tövbeyi geciktirmek aldanıştır, yapılacakları ertelemek ise şaşkınlıktır. (Günah işlemek amacıyla) Allah’a karşı bahane aramak, helak olmaya sebep olur. Günah işlemekte ısrar etmek, kendini Allah’ın tuzağından güvende bilmenin sonucudur. Oysa “…Allah’ın tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan topluluktan başkası güvende olmaz.”

9- “Allah’ın nimetleri bir kimseye çoğaldıkça insanların ona ihtiyacı da çoğalır; kim bu masrafa katlanmazsa, o nimetleri yok olmaya hedef kılar.”

10- “Dört haslet, bir iş yapmak için insana yardımcı olur: Sıhhat, zenginlik, ilim ve tevfik.”

11- Adamın biri İmam (a.s)’a; “Bana nasihat edin” deyince İmam (a.s); “Kabul eder misin?” diye sordu. O adam; “Evet, kabul ederim.” dedi. Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Sabrı kendini yastık et; fakirlikten çekinme; şehvetleri (lezzetleri) terk et; heva ve hevese muhalefet

et ve bil ki, Allah’ın gözünden uzaklaşamazsın; öyleyse nasıl bir halde olacağına dikkat et.”

12- “Zulmü yapan, ona yardım eden ve ona razı olan, o zulümde ortaktırlar.”

13- “Kim Allah ile müstağni olmayı dilerse, halk ona muhtaç olur ve kim de Allah’tan çekinirse insanlar onu sever.”

14- “Bir şeyi (işi) sağlamlaşmadan önce açıklamak, o şeyin (işin) bozulmasına sebep olur.”

15- “Allah-u Teala’ya güvenmek, her değerli şeyin pahası ve her yüceliğin merdivenidir.”

16- “Kefili Allah olan bir kimse nasıl zayi (çaresiz) olabilir? Allah’ın aradığı bir kimse nasıl kurtulabilir? Kim Allah’tan kopup başkasına ümit ederse, Allah onu ona bırakır. Kim bilgisi olmaksızın bir iş yapmaya kalkışırsa, düzelttiğinden daha çok bozar”

17- “Bizler Allah’ın muhabbet ve sevgisini, bir çok insanlara düşman olmakla kazanabiliriz.”

18- “İmam (a.s), “Bana az ve öz nasihat et” diyen bir şahsa şöyle buyurdular: “Kendini dünyadaki ardan (utanç verici işleri yapmaktan) ve ahiretteki nardan (ateşten) koru.”

19- “Alimler, eğer öğüt vermekten sakınır, şaşkın ve sapık birini görüp de onu hidayet etmez ve (ruhu) ölü birini görüp de onu diriltmezlerse, kendi yanlarında hıyanetkardırlar.”

20- “İlahi takvayı sana tavsiye ediyorum; Çünkü ilahi takva, helak olmaktan kurtulmaya sebep olur. Yüce Allah, kendi kulunu takva vasıtasıyla aklı ermediği tehlikelerden korur, körlük ve cahilliğini takvayla giderir. Hz. Nuh ve gemide onunla beraber olanlar, takva sebebiyle boğulmaktan, Hz. Salih ve onunla birlikte bulunanlar da takvayla yıldırımdan kurtuldular. Evet sabredenler, ancak takvayla kurtuluşa kavuşmuşlardır.”

21- “Kötü adamla dost ve arkadaş olmaktan kaçın; çünkü o, zahiri güzel ama eseri kötü olan kılıca benzer.”

22- “Senin isteğine uyup da doğru yolu senden gizleyen kimse, sana zulüm yapmıştır.”

23- “Müminin izzeti, halktan müstağni olmasındadır.”

24- “Hiç kimseyle, onların sevmediği bir şeyle karşılaşmamak, yiğitliğin kemalindendir.”

25- “Heva ve hevesine uyan, düşmanını arzusuna kavuşturmuştur.”

26- “Mümin üç şeye muhtaçtır: Allah’tan olan tevfike, nefsinden olan öğütçüye, nasihat edenin nasihatını kabul etmeye.”

27- “ İffetli olmak (gözü tok olmak ve haramlardan çekingenlik) fakirliğin, şükretmek zenginliğin, sabretmek belanın, tevazu soyluluğun, fasih konuşmak konuşmanın, ezberlemek rivayetin, alçak gönüllülük ilmin, güzel edep aklın, güler yüzlülük cömertliğin, minnet etmemek iyiliğin, huşu namazın, masrafı azaltmak kanaatın, boş şeyleri terk etmek ise takvanın ziynetidir….”

28- “Temkinli davran ki, hedefine ulaşasın veya ona yaklaşmış olasın.”

29- “Güvenilir kardeşler, birbirlerinin hazineleridir.”

30- “Kullardan şükretmek kesilmedikçe, Allah-u Teala’ nın nimeti fazlalaştırması kesilmez.”

31- “İyilik yapanlar kendi iyiliklerine, iyiliğe ihtiyaçları olandan daha çok muhtaçtırlar. Çünkü iyiliğin mükafatı, iftiharı ve anısı iyilik yapanlar içindir. Öyleyse iyilik yapan bir adam, ilk önce kendisine yapmıştır.”

32- “Üç şey, kulu Allah’ın rızasına kavuşturur: Çok af dilemek, yumuşak huyluluk, çok sadaka vermek. Üç haslete sahip olan kimse de pişman olmaz: Aceleyi terk etmek, istişarede bulunmak ve karar aldığında Allah’a tevekkül etmek.”

33- “Müdârâdan  uzaklaşana, sevilmez şeyler yaklaşır.”

34- “Kim (işin) giriş yollarını bilmezse, çıkış yolları onu aciz bırakır.”

35- “Kim, denemeden bir şeye itimat ederse (veya gönül verirse), kendisini tehlikeye ve zahmetli bir sonuca maruz bırakmış olur.”

36- “Kardeşine gizlide öğüt veren onu süslemiştir; açıkta (başkalarının yanında) öğüt verense onu lekelemiştir.”

37- “Şükredilmeyen nimet, bağışlanmayan günaha benzer.”

38- “Afiyet, (Allah’ın) en iyi bağışıdır.”

39- “Bir işi, zamanı gelmeden yapmaya kalkışmayın, yoksa pişman olursunuz. Ömrün süresi size uzun gelmesin, yoksa kalbiniz katılaşır. Zayıf insanlara rahmedin, onlara rahmetmekle de Allah’ın merhametini dileyin!”

40- “Bilin ki, Halim ve Alim olan Allah-u Tebareke ve Teala, ancak rızasına razı olmayanlara (O’nun rızasına uygun amel etmeyenlere) gazap eder; bağışını, sadece reddedenlerden esirger ve yalnızca hidayetini kabul etmeyenleri saptırır.”

 

 

KAYNAKLAR

1- A’yan’uş- Şia, yeni baskı, c. 2, s. 35.

2- İhkak’ul- Hak, c. 12, s. 436.

3- Tuhaf’ul- Ukul, s. 951.

4- Tuhaf’ul- Ukul, s. 953.

5- A’yan’uş- Şia, yeni baskı, c. 2, s. 36.

6- Tuhaf’ul- Ukul, s. 953, h. 8.

7- Tuhaf’ul- Ukul, s. 953.

8- Tuhaf’ul- Ukul, s. 953.

9- İhkak’ul- Hak, c. 12, s. 428.

10- İhkak’ul- Hak, c. 12, s. 438.

11- Tuhaf’ul- Ukul, s. 951. H. 1.

12- İhkak’ul- Hak, c. 12, s. 432.

13- İhkak’ul- Hak, c. 12, s. 429.

14- Tuhaf’ul- Ukul, s. 955. H. 12.

15- Bihar’ul- Envar, c. 78, .s. 364.

16- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 364.

17- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 363.

18- İhkak’ul- Hak, c. 12, s. 439.

19- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 361.

20- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 358.

21- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 364.

22- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 364.

23- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 365.

24- Nur’ul- Ebsar, s. 180.

25- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 364.

26- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 358.

27- İhkak’ul- Hak, c. 12, s. 434.

28- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 364.

29- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 362.

30- Tuhaf’ul- Ukul, s. 955.

31- İhkak’ul- Hak, c. 12, s. 437.

32- İhkak’ul- Hak, c. 12, s. 438.

33- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 364.

34- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 364.

35- Nur’ul- Ebsar, s. 180.

37- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 364.

38- A’yan’uş- Şia, yeni baskı, c. 2, s. 36.

39- İhkak’ul- Hak, c. 12, s. 431.

40- Bihar’ul- Envar, c. 78, s. 359.

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv