AMERİKA VE AMERİKANCI İSLÂM – ÜSTAD HİZBULLAH HAKVERDİ
Bu yazı kez okundu.
19 Nisan 2014 11:51 tarihinde eklendi

AMERİKA VE AMERİKANCI İSLÂM – ÜSTAD HİZBULLAH HAKVERDİ

Amerika ile Amerikancı İslâm arasındaki ilişki ve Amerikancı İslâm’ın İslâm’a ve Müslümanlara ihaneti.

Amerika’nın, Allah-u Teâlâ’nın mutlak hakimiyetine karşı ‘baş kaldırmış’ ve insanlığın -haşa- “İlâhlığına” soyunmuş; yeryüzünün siyâsi, İktisâdi, hukuki, askeri, içtimâi, ve idâri..tüm’ egemenliğini’ ele geçirmeği ve insanlığı ‘kul, köle, esir, mahkûm ve uşak’ edinmeği amaçlamış; dünya çarkının ‘sırf kendi çıkan menfaati ve sömürüsü’ doğrultusunda dönmesini ‘ideoloji’ edinmiş, kısaca; tarih boyunca gelmiş geçmiş ve el’ân mevcut bütün Cinni-İnsi Şeytanların- Tağutların (şirk-küfür-riddet-zulüm-dalalet-entrika vs…) tüm misyonlarını-fonksiyonlarını üstlenmiş ‘çok yönlü-komple’ çağlar üstü bir ‘Dessas’ın ve ‘Büyük Şeytan’ın ‘müşterek ve sembolik’ adı ve ünvânı olduğu ma’lûmdur. Dünya mazlumlarının ve mustaz’aflarının zehirli ‘kıskacı’ arasına alarak sıkan, sıktıkça kanını irinini akıtan ve bu akan kan ve irinle beslenerek ‘gelişen-müreffehleşen’ ‘Büyük Şeytan Amerika’, bu dehşet-engiz zulmünün verdiği şımarıklıkla kendini, dünyanın ‘tek hakim-i mutlakı ve kralı’ görmekte ve bunu ‘ispatlamak’ için de değişik (siyâsi, İktisâdi, teknolojik ve askeri..) hamleler-operasyonlar düzenlemektedir. Kâinatın tümünün olduğu gibi, dünyanın ve ‘insan ’denen mahlûkatın da yegâne ‘halikı’ ve ‘hakimi’ olan Allah-u Teâla, bu İlâhi Hakimiyetini kendi dini olan ‘İslâm’ ile izhâr etmiş, bunun icrasını (tatbikini) ise Peygamberlere ve onların gerçek vârisleri olan müslümanlara havâle etmiştir. İşte; Amerika’yı rahatsız eden, ‘alârma’ geçiren hadise de budur! Zirâ; zâten doğarken “fıtrat (İslâm) dini üzere doğmuş bulunan insanlık, akıl-kalb ve ruh gibi faktörler yüzündende “İslâma”, yani Yüce Yaratıcının (Allah-u Teâla’nın) hükmüne-hükümranlığına mütemâyildir. Amerika (Büyük Şeytan), alternâtif olarak meydana çıkarak, insanları bu ‘İlâhi hakimiyetten’ (Gerçek-Nebevi İslâm’dan) soyutlama-ayartma- kandırma yollarına başvurmuş; insanlara “sağından-solundan, önünden-arkasından” sızarak (108), arkadaş-dost-nâsih-muslih ve mürşid edâsını takınmış (109), böylece insanları kendi ‘taht-ı hükmüne ’almağa, hiç olmazsa kendine, ‘temâyül’ ettirmeğe çalışmıştır. İlâhi hükümranlıktan tamamen veya kısmen uzaklaşan insanlık, artık hangi sulta ve hükmün bendesi olursa olsun, “Amerikancı” bir yapının birer elemanı ve tuğlası hükmünde olur. Zirâ; münkiriyle-mürtediyle-mülhidiyle ve münafığıyla “küfrün, tek millet olduğu” İslâmî bir prensip olarak sâbittir (110). “Müslüman” ve “İslâmî” yafta taşıyıp da; Amerikan vesâyeti-himâyesi-idaresi ve hükümranlığı altında yaşamağa ‘razı’ veya ‘mütemayil’ olanlar (ki, bu rızâ ve temâyül; kavli, fiili; ihtiyâri-şuuri veya gayr-i şuuri de olabilir) ise; “Amerikancı İslâm” cephesini ve yapısını teşkil ederler.

Bu tipler artık, Müslümanlıklarıyla – İslamî görünümleriyle ve hatta sarıklı-cübbeli ve sakallı alimlikleriyle birlikte -adetâ- ‘konuşan bir Amerika’, “yürüyen bir Amerika”, “yaşayan-canlı bir Amerika”, pozisyonunu sergilemiş olurlar. İşte bu tiplerin, yani Amerikancı İslâm’ın ‘büyük şeytan Amerika’ ile ilişkileri (değişik boyutlarda da olsa) çok renkli ve çok enteresândır. Her ne kadar, ‘Amerika’nın ve ‘Amerikancı İslâm’ın genel (kısa) ta’rifleri bu ilişkileri-genel anlamda- tedâi ettirse de, biraz tafsil etsek faydalı olur kanaatindeyim:…..

DİPNOTLAR :

108- ) A’raf (7): 17

109- ) A’raf (7): 20,21; Hicr (15): 39; Ta-ha (20): 120

110- ) İbn-i Abidin (Terc.): 17/342 (Arapça): 5/489; Fetâva-yı Hindiye (Terc.): 14/496 (Arapça): 6/ 454;

(Bu bölüm Üstad Hizbullah HAKVERDİ’nin 1989 yılında “Şehadet” dergisinde yayınlanan ‘Amerikancı İslam Sorgulaması’ adlı makalelerinden alınmıştır. Yaptığımız paylaşımlar iyi analiz edildiğinde Amerikancı İslam’ın tarihsel kökeni ve bugünkü hali gayet net olarak anlaşılacak ve 1989 yılında yazılan bu makalelerin bugüne de ışık tuttuğunun farkına varılacaktır.)

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv