İSLAMİ TOPLUMA ULAŞMAK GAYRET ,ÇABA VE ÜMİT İLE OLUR
Bu yazı kez okundu.
22 Nisan 2014 16:12 tarihinde eklendi

 

c b a d

 

İSLAMİ TOPLUMA ULAŞMAK GAYRET ,ÇABA VE ÜMİT İLE OLUR

 

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney İran’ın çok sayıda eğitimli, seçkin, takvalı kadınlarının ilahi nimet ve İslam Cumhuriyeti nizamının onur kaynağı olduğunu vurguladı.

Bugün Hz. Fatıma’nın (sa) kutlu veladet yıldönümü dolaysıyla yüzlerce seçkin kadını kabul eden Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, kadınlarla ilgili işlerde batılı kalıplaşmış gerici ve yanlış düşüncelerini referans almaktan mutlak surette kaçınmak ve İslamî öz ve has maarif ve öğretilere dayanmak, kadınların muazzam kapasitelerinden doğru ve sağlıklı bir şekilde yararlanmanın olmazsa olmazı ve önemli stratejisi olduğunu belirtti.

İslam’ın kadın meselesine insani bakışına vurgu yapan Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, başta manevi mevkilere ulaşmak olmak üzere, bir çok alanında kadınla erkek arasında hiç bir farklılık bulunmadığını, fakat kalıpların farklı olduğunu ve bu gerçek ortak alanların yanında mantıklı olarak farklı alanları gündeme getirdiğini kaydetti.

Batı’da kadınların gerçek durumu ile ilgili yayınlanan makale ve kitaplara istinat ederek eğer kadın meselesine sağlıklı, mantıklı, dakik ve yol gösterici bir şekilde bakacak olursak, Batılıların çalışma ve cinsel eşitlik gibi konularla ilgili düşüncelerinden tamamen uzak durmak gerektiğini vurguladı.

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, Batılıların kadınların çeşitli meseleleri ile ilgili nasıl düşündüklerini bilmek gerektiğini, ancak bu tür düşüncelerin referans alınmasına karşı direnerek kafalarımızı görecede yeni, ama gerçekte eski ve yine görecede yürek yakan ama gerçekte ihanet içeren bu düşüncelerden arındırmak gerektiğini, çünkü bu düşüncelerin beşeri toplumlara hidayet ve saadet armağan edemeyeceğini kaydetti.

Batılıların kadına yönelik bakışının sapkınlığının kökleri varlık alemine ve dünyaya maddi ve ilahi olmayan bakışa uzandığını kaydeden Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, Batılıların kadınlarla ilgili düşünce temellerinde kadınlara çalışma gibi iktisadi konularda çıkarcı ve aşağılayıcı bakışı tamamen zalimane ve gerici bir bakış olduğunu vurguladı.

Kadın ve erkeğin cinsel eşitliği gibi düşüncelerin Batı’nın yanlış düşüncelerinden biri olduğunu belirten Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, eşitlik her zaman adaletle eş anlamda olmadığını, adalet her zaman hak olduğunu, ancak eşitlik bazen hak ve bazen batıl olduğunu ifade etti.

Bazı uluslararası konvansiyonların düşünce altyapısını eleştiren Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, batılıların bu yanlış altyapıların üzerinde ısrarla durması beşeri toplumları heba ettiğini, bu yüzden doğru ve dengeli bir bakışa kavuşmak için bu ilkelerden sakınmak gerektiğini kaydetti.

 

 

 

Cihadi İdarecilik ve Milli İradeyle Ekonomi ve Kültür Yılı

Hicri-i kameri 1393 yılı Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney tarafından “Cihadi İdarecilik ve Milli İradeyle Ekonomi ve Kültür Yılı” olarak ilan edildi.

 

Yeni Hicri-i Şemsi 1393 yılının girmesi dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, yeni yılı ve Nevruz’u başta İslam ve İran uğruna mücadele veren ve fedakarlıklarda bulunanlar ve şehid aileleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki tüm vatandaşlara ve İranlılara tebrik ederek yeni yılı “Cihadi İdarecilik ve Milli İradeyle Ekonomi ve Kültür yılı” olarak ilan etti.

 

Yeni Hicri yılın, İslam’ın büyük kadını Hz. Fatime-i Zehra (sa)nın şehadet dönemi günlerine denk gelmesine temas eden Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, bu yeni yılda İran halkının Fatımi bereket ve ilahi hidayet nurlarından daha fazla yararlanmasını Allah Taala’dan temenni etti.

 

Yeni yılda “Ekonomi” ve “Kültür” meselelerin öteki tüm meselelerden daha önemli olduğunu ve ön plana çıktığını belirten Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, Hicri-i Şemsi 1393 yılı sloganı ilan edilen “Cihadi İdarecilik ve Milli İradeyle Ekonomi ve Kültür”ün tahakkuku için tüm yetkililer ve halk birimlerinin ortak çabasının bir zaruret olduğunu bildirdiler.

 

“Ülke kalkınması ve yaşamı”nda halkın varlığı ve katılımının temel ve belirgin rolüne temas eden Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, “Gerek ekonomide ve gerekse kültürde halk olmaksızın işler ilerletilemez, nitekim muhtelif halk kitleleri sarsılmaz milli irade ve azimle bu alanlarda rol ifa etmeliler. Yetkililer de Allah Taala cc.a tevekkül ederek ve halka dayanarak, kültür ve ekonomi alanlarının her ikisinde de mücahitçe amel meydanına adım atması gerekir” ifadesini kullandılar.

 

“Yeni yılda karşımızda olan şey, yetkililer ve halkın katkılarıyla kalkınacak bir ekonomi, yine yetkililer ve halkın gayretleriyle ülke ve halkımızın yüce amaçları doğrultusunda ilerletilmesi gereken bir kültürdür” diyen Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, mesajının bir başka bölümünde ise gelecek kararlarda geçmiş tecrübe ve ibretlerden yararlanılması zaruretini hatırlatarak, “Siyasi Hamaset- İktisadi Hamaset” sloganının tahakkuk bulup bulmadığı konusuna temasla, Hicri-i 1392 yılında yetkililerin çabası ve halkın sahnedeki varlığı ile seçim ve büyük yürüyüşler gibi konular başta olmak üzere ülkenin bir çok alanında en iyi şekliyle tahakkuk bulduğunu ve tamamen güven ve huzur ortamında iktidarın el değiştirmesiyle ülkenin uzun idarecilik silsilesinden yeni bir halkanın ortaya çıktığını söyledi.

 

Mesajının bir başka bölümünde “Direniş Ekonomisi Siyasetleri”nin “Ekonomi Hamaseti”nin tahakkukunun fikri ve teorik alt yapısını oluşturduğunu belirten Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, bu siyasetler ışığında halı hazırda daha büyük bir gayret için gerekli alt yapının oluştuğunu söyledi.

 

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney Nevruz mesajının son bölümünde ise Allah Taala’dan, iftihar dolu bu yörenin tüm gençleri, aileleri, çocukları, erkek ve kadınları için yeni yılda ruhi huzur, sevgi, esenlikler, ilerleme, kalkınma ve saadet temennisinde bulundu.

 

“Mezhebi ihtilafları körüklemek,düşmanın kılıcını keskinleştirmektir”

 

 

Dünya Müslümanları Ve Mustazaflarının İmamı İmam Ali Hamaney Ehli Beyt (a.s) şairlerini ve meddahlarını kabulünde: “mezhebi ihtilafları körüklemek, küfranı nimet ve düşmanın kılıcını keskinleştirmek” olduğunu belirtti.

 

İki âlemin kadınlarının en seçkini ve efendisi Hz. Fatıma Zehra (s.a) ve onun değerli evlatlarından rahmetli İmam Humeyni’nin (r.a) mübarek veladet yıl dönümü dolayısıyla, Ehli Beyt (a.s) şair ve meddahlarından kalabalık bir grup İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde Dünya Müslümanları Ve Mustazafları İmamı İmam Ali Hamaney tarafından kabul edildi.

 

İmam Hamaney bu kabulde yaptığı konuşmada Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) mübarek veladeti ve bugünün rahmetli İmam Humeyni’nin veladetine denk gelmesi dolayısıyla tebrikte bulunarak, beşeri toplum için Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) hayatından alınacak büyük dersin, “gayret”, “çaba” ve “temiz yaşamak” olduğunu belirterek, “Dini toplantılar, din’in parlak yıldızlarının hayatlarından önemli derslerin açıklanmasından kendi has bir fırsattır ve sanatsal, bilinçlendirici, uyandırıcı, umutlandırıcı, vahdet bahşedici muhteva ve mazmun aktarılması ve dini törenlerde şer’i hudut ve sınırların korunmasıyla bu sorumluluk ve fırsatın İslam düşmanlarının karmaşık komplolarına karşı koymak, ayrıca İslam nizamı hedeflerinin ilerletilmesine adamak gerekir” dedi.

 

İslami hayatı, abat, özgür, bağımsız, üstün ahlaklı, birleşik ve bir bütün muttaki ve takvalı bir toplumun sağlanmasının İslami toplumun hedeflerinden olduğunu belirten İmam Hamaney, böyle bir topluma ulaşmanın ancak gayret, çabayla, tembellikten, işsizlikten ve umutsuzluktan kaçınmakla tahakkuk bulabileceğini söyledi.

 

İmam Hamaney, ülkede binlerce zevk sahibi meddah ve sanatçı tarafından Hz. Resulullahın (s.a.a) Ehli Beyt’inin methedilmesi geleneğinin yayılması ve kökleşmesinin bir fırsat olduğunu belirterek, “bu büyük fırsat ve imkân kendisiyle birlikte ülkede değişimin alt yapısı oluşturacak bir takım sorumluluk ve taahhüdü de beraberinde getirmektedir” ifadesini kullandı.

 

Halkın inanç ve itikatlarının tahribi, karmaşık elektronik ve iletişim aletlerinden yararlanarak iftihar dolu İran halkı ve İslam nizamının hareketi istikametinde sapma oluşturmak amacıyla İslam İnkılâbı düşmanlarının yoğun girişimlerine değinen İslam inkılâbı rehberi, düşmanın amacı İslam’ı dize getirmek, Ehlibeyt toplumun ve Ehlibeyt maarifin model olmasını engellemek olduğunu söyledi.

 

”İslam nizamı, düşmanın bu plan ve komplosu karşısında kendine özgü imkân ve gereçlere sahiptir, dini toplantılar ve heyetler, minber ve meddahlık yoluyla halkla yüz yüze olmak kendi özgü bu özelliklerden biridir” diyen İmam Hamaney, bu değerli ve eşsiz fırsatın uygunsuzca ve fütursuzca kullanılmasının ilahi nimetlerin küfranı olacağını belirterek, minber ve meddahlığın sonucunun halkın geleceğe karşı umutsuzluğa kapılması veya toplumun sorumluluk ve vazifeleri ile ilgili bilinç vermemesi durumunda zayi olacağını söyledi.

 

Şii ve Sünni Müslümanlar arasında itilafların körüklenmesi ve vahdetin zarar uğratılmasının Küfranı Nimet’in Mısdaklarından bir diğeri olduğunu belirten Dünya Müslümanları Ve Mustazafları İmamı İmam Ali Hamaney, “defalarca demişim ki dini toplantılarda mezhebi kin ve düşmanlıklar körüklenmemeli. Zira Müslümanlar arasında ihtilafın körüklenmesi İslam düşmanlarının elinde bir kılıç gibidir ve düşmanın hedefini gerçekleştirdiği gün gibi açıktır” dedi.

 

İmam Hamaney devamla şöyle dedi: Biz iftihar ediyoruz ki Ehlibeyt Şii’siyiz, iftihar ediyoruz ki yüce imamımız velayet bayrağını eline aldı ve Şii’siyle sünni’siyle İslam dünyasının kendi İslamlığı ile kıvanç duymasına sebep oldu. Bunun için kendi cehalet eylem ve söylemlerimizle düşmanın ihtilaf çıkarıcı kılıcını daha da keskinleştirmemeliyiz.

 

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv