HADİS-İ ŞERİFLERDE İSLAM KARDEŞLİĞİ – MUHAMMED NASRULLAH
Bu yazı kez okundu.
22 Nisan 2014 15:18 tarihinde eklendi

HADİS-İ ŞERİFLERDE İSLAM KARDEŞLİĞİ – MUHAMMED NASRULLAH

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Hamd alemlerin rabbına salat ve selam peygamber efendimize, pak ehli beytine ve kıyamete kadar onların yolunu devam ettirecek olan salih kulların üzerine olsun

 

Peygamber efendimiz İslam dinini tebliğ ile görevlendirildiği zaman insanlar ruhen ve bedenen parça parça idiler. Allah’u Teâlâ İslam dini ile insanları bir araya getirdi ve onlara dirlik ve düzen hediye etti. Bu dirlik ve düzeni koruyacak olan reçeteyi de (İslam kardeşliği) insanlara peygamber efendimizin vasıtasıyla ulaştırdı. Peygamber Efendimiz İslam kardeşliğinin tesisi ,korunması ve bu kardeşliğin nasıl olması gerektiği ile ilgili bir çok hadis-i şerif söylemiştir. Şimdi bu hadisleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

“Müminler bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine kuvvet verirler.” (Buhari)

 

“Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz”( Buhari – Müslim)

 

“Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter”(Buhârî – Müslim)

 

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız”(Müslim – Tirmizi)

 

“Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir”(Tirmizi – Nesai )

 

“Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helal olmaz.”(Buhari)

 

“Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu yardımsız bırakmaz; onu tahkir etmez. Üç defa kalbine işaret ederek Takva şuradadır. Müslüman kardeşini hakir görmesi, kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın namusu, kanı, malı ve onuru Müslümana haramdır. “(Müslim)

 

“Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter…”

(Buhari – Müslim)

 

“Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir.” (Müslim – Ebu Davud – Tirmizi)

 

“Müminler birbirini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler.”(Buhari – Müslim)

 

“Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın, konuşmalarını dinlemeye çalışmayın, birbirinizin alışverişini kızıştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeşler olun.” (Buhari)

 

“Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman, kovandan ihtiyacı olan bir şeyi kardeşinin kovasına boşaltman da bu tür iyiliklerdendir.” (Tirmizi)

 

“Din kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme!” (Müslim)

 

“Cennetin kapıları, Pazartesi ve Perşembe günleri açılır. Din kardeşi ile arasında düşmanlık olan kimse hariç Allah’a hiç bir şeyi eş koşmayan her kul bağışlanır. “Bu iki kişiyi aralarında anlaşıncaya kadar bekletiniz, barışıncaya kadar bekletiniz! Denilir.” (Muvatta-Müslim- Tirmizi-Ebu Davud)

 

“Kim gıyabında bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.”

(Müslim- Ebû Dâvûd)

 

“Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.”(Müslim- Tirmizi)

 

“Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin!” (Ebu Davud – Tirmizi)

 

“Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayın!”(Müslim-Tirmizi- İbni Mâce)

 

“….Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur…” (Müslim – İbn Mâce, Tirmizi)

 

“Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter.”(Hadis-i Şerif)

 

“Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğinden sözden dönme”             (Hadis-i Şerif)

 

“İki kardeş buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibidir. Ne zaman iki mümin bir araya gelirse, Allah Teala, birini diğerinden faydalandırır.(Hadis-i Şerif)

 

“Müminin mümine bağlılığı, taşları birbirine kenetli duvar gibidir” buyuran Rasûl-i Ekrem ( bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin ) parmaklarını birbirine geçirdi  ( Buhârî )

 

“Ashabım! Birbirinize düşmanlık etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinizden yüz çevirip ayrılmayınız. Ey Allah’ın kulları! Birbirinizle kardeş‏ olunuz. (Kardeş‏ sevgisi gösteriniz). Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helâl değildir”

 

“Ashabım, zandan (sebepsiz ithamdan) çekininiz! Çünkü sebepsiz ithamın içinde yalan çoktur. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız, hususi ve mahrem hayatınızı da araştırmayınız!”

 

“Müslüman Müslümanın din kardeşidir. Müslüman Müslümana zulüm etmez; Müslüman Müslümanı (başına gelen musibette) terk etmez; bir Müslüman, kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da onun ihtiyacını karşılar; bir Müslüman bir Müslümanın dünya darlığını giderip ş‏âd ederse, Allah da kıyamet gününde onun darlığını giderip mutlu kılar. Kim ki Müslüman kardeşinin dünyada ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.”

 

Ehl-i Beyt İmamları’nın (as) konuyla ilgili değerli sözlerinin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum:

 

İmam Bakır (as) diyor ki: “Resulullah Efendimiz (saa) şöyle buyudu: ‘Bir müminin bir mümini Allah için sevmesi, imanın en büyük şubelerinden biridir. Haberiniz olsun! Allah için seven, Allah için öfkelenen, Allah için veren ve hiçbir şeyi vermediği zaman Allah öyle istedi diye vermeyen kimse, Allah’ın seçkin dostlarındandır(asfiyadır).’“(el-Vafi, c.3, s. 89)

İmam Sadık (as) der ki: “Birbirini Allah için sevenler, kıyamet günü nurdan minberler üzerinde olurlar. Yüzlerinden bir nur, bedenlerinden bir nur ve minberlerinden bir nur her şeyi aydınlatır. Bu nurlarla tanınırlar. Denilir ki; bunlar birbirlerini Allah için seven kimselerdir. ”( el-Vafi)

Ali b. Huseyn (as): Allahu Teala insanları kıyamet günü bir araya getirdiği zaman şöyle der: “Yüce Allah öncekileri ve sonrakileri, bir çağrıcı yerinden kalkar ve herkesin duyabileceği şekilde şöyle seslenir: ‘Birbirlerini Allah için sevenler nerdeler?’ Bunun üzerine bir grup insan bulundukları yerden ayağa kalkarlar. Onlara şöyle denir: ‘Sorgusuz, sualsiz cennete girin.’

Giderlerken meleklerle karşılaşırlar. Melekler:

-Nereye gidiyorsunuz? derler.

Onlar:

-Sorgusuz, sualsiz cennete gidiyoruz, derler.

Bunun üzerine melekler:

-Biz birbirlerini Allah için seven insanlarız.

Bunun üzerine melekler:

-Peki, siz ne tür işler yapıyordunuz, diye sorarlar .

Bu adamlar derler ki:

-Biz Allah için sever, Allah için buğzederdik.

Melekler derler ki:

-Amel edenler için ne güzel bir ödüldür bu.” (el-Bihar , c. 1, s. 283)

 

İmam Sadık (as) der ki: “Dinden dolayı sevmeyenin ve dinden dolayı buğzetmeyenin dini yoktur.”( el-Vafi, c. 3, s.90)

Cabir el-Ca’fi kanalıyla Ebu Cafer (as) şöyle dediği rivayet edilir:

“Sen de hayırlı olup olmadığını öğrenmek istersen kalbine bak. Eğer kalbin Allah’a itaat edenleri seviyor, O’na isyan edenlere kızıyorsa, sende hayır var demektir ve Allah da seni seviyordur. Ama eğer kalbin Allah’a itaat edenlere kızıyor, O’na isyan edenlere sevgi besliyorsa, sende hayır yoktur ve Allah da seni sevmiyordur. Kişi sevdiği ile beraberdir.”( el-Vafi, c. 3, s. 90)

 

“Kim müslümanların dertleriyle ilgilenmiyorsa onlardan değildir.”( el-Vafi, c. 3, s. 99)

 

Yukarıda sıraladığımızı hadis-i şeriflerde de görüldüğü gibi İslam dini kardeşlik dinidir ve kardeşlerin birbirlerine karşı hakları ve sorumlulukları vardır. Kişi bu hak ve sorumluluklara riayet ettiği zaman Allah’a ve resulüne itaat etmiş olur. Müslümanların haklarına riayet etmez ve Müslümanlara karşı vazifelerini yerine getirmez ise İslam ve iman iddiası boş bir iddia olur. Allah’u Teâlâ bizleri İslam ve iman kardeşliğini anlayan ve uygulayan zümre-i Salihin’den eylesin. Vesselam.

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv