Dua İle İlgili Hadis-i Şerifler
Bu yazı kez okundu.
8 Ağustos 2014 15:09 tarihinde eklendi

Dua İle İlgili Hadis-i Şerifler

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’a yapılan bütün dualar Muhammed ve Al-i Muhammed’e salavat gönderilmedikçe göklere örtülüdür/yükselmez.”
(el-Kafi, c.2, s.493)

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Mümin insan (ahirette dünyadaki çektiği sıkıntılar karşılığında) kendisine verilen güzel mükafatları görünce dünyadaki hiç bir duasının  müstecab olmamasını temenni eder.” (Zira duası müstecab olunca o belalardan kurtulmuş, dolayısıyla da sıkıntılara katlanma sevabından mahrum kalmıştır.)
(el-Kafi c.2,s.492)

Emir’el Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah azze ve celle’ye yeryüzünde en sevimli gelen amel duadır. İbadetlerin en üstünü ise iffettir.”
(Bihar’ul Envar, s.93, s.295)
Ebu Basir ve Muhammed bin Müslim’den naklen Ebi Abdillah  (a.s)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Babam babasından, o da babalarından Emir’el Müminin İmam Ali (a.s)’ın ashabına şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Göklerin kapısı şu beş vakitte açılır: yağmur yağarken, düşmanla savaşırken, ezan okunurken, Kur’an okunurken, öğlen vakti ve güneş doğarken.”
(el-Hisal/302)

 

Emir’el Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şu beş vakitte dua etmeyi ganimet bilin: Kur’an okunurken, ezan okunurken, yağmur yağarken, şahadet için düşmanla karşılaşırken ve mazlum insan dua ederken. Zira arş ile mazlumun duası arasında hiçbir perde yoktur.
(Bihar’ul Envar, c.93, s.343)

 

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allahım sen çağrılanların en yakınısın, icabet edenlerin en hızlısısın, affedenlerin en kerimisin, ihsan edenlerin en genişisin, istenilenlerin en çok duyanısın, ey dünya ve ahiretin rahman ve rahimi.”
(Arafe Duası)

 

Emir’el Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kendisine dört şey verilen, dört şeyden mahrum olmaz: Kendisine dua verilen, icabetten mahrum; kendisine tövbe verilen, kabulden mahrum olmaz; kendisine istiğfar verilen mağfiretten mahrum olmaz ve kendisine şükür verilen, (nimetlerinin) artışından mahrum olmaz.”
(Nehc’ul Belağa, el-Kelimat’ul-Kısar/135)
(Seyyid Razi -Allah’ın rahmeti üzerine olsun- şöyle diyor: “Bu dört konunun şahidi Allah’ın kitabında da mevcuttur; ama dua hakkında  bir ayette şöyle buyuruluyor: “..Bana dua edin, duanızı kabul edeyim…”  İstiğfar hakkında ise bir ayette şöyle buyuruluyor: “Kim bir kötülük yapar, yahut nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır.”  Şükür hakkında ise bir ayette şöyle buyurulmaktadır: “Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım…diye bildirmişti.”  Tövbe hakkında ise şöyle buyurmuştur: “Allah’ın kabul edeceği tövbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tövbe edenlerin tövbesidir; işte Allah bunların tövbesini kabule der; Allah her şeyi bilendir,  hikmet sahibidir.”

 

Ebi Abdillah, (İmam Sadık) -a.s- Şiilere yazdığı uzun bir mektubunda şöyle buyurmuştur: “Allah kıyamet günü Müminlerin duasını da onların iyi işlerinden sayar ve bu bahaneyle cennette kendilerine daha üstün bir mükafat verir.”
(Bihar’ul Envar, c.78, s.216)

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin ve bela kapılarını dua ile kendinizden uzaklaştırın.”
(et-Tehzib, c.4, s.112)

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’tan hacetini ısrarla dile; çünkü Allah mümin kullarından ısrarla dilekte bulunanları sever.”
(Vesail’üş-Şia, c.7, s.60)

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dua etmekten gaflet etmeyin; zira hiçbir şey dua gibi sizi Allah’a yakın kılmaz.”
(el-Kafi, c.2, s.467)

Emir’el Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “bir çok defa Allah’tan bir şey istersin de sana o şeyi vermez, ondan daha hayırlısını ihsan eder.”
(Gurer’ul-Hikem/185)

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

Namaz Vakitleri
Arşiv