Sahabe Hayatı
  İmam Hasan aleyhi's-selâm'a “Zühd nedir?” denildi; İmam: “Takvalı olmaya rağbet etmek (ilgi göstermek) ve dünyaya gönül vermemektir.”  buyurdu.    Hilim nedir? denilinc...
19 Nisan 2014
Devamını Oku »
Hz. Ali'nin hükümetinin tanınmasındaki sorumluluklar   Sadece Allah için sorumluluk üstlenmek   Bu, Hz. Ali'den almamız gereken derstir. Bunun anlamı kendimizi o düzeye ulaştırab...
11 Nisan 2014
Devamını Oku »
Hz. Ali'nin vasiyet ve tavsiyeleri   Emir'ül Mü'minin (S)'in vasiyetlerinden   Hz. Ali'nin ilk ve son sözü her zaman takva olmuştur. O, şöyle buyurur: ‘evlatlarım, kendinize dikk...
11 Nisan 2014
Devamını Oku »
Hz. Ali (S) hükümetinin karşısındaki cepheleşme   Hz. Ali karşısında dikilen üç akım   Hz. Ali'nin mazlumiyeti ile birlikte vuku bulan iktidar faaliyetlerinin sonucunu şöyle özet...
8 Nisan 2014
Devamını Oku »
Yirmiyedinci Söz'ün Zeyli Sahabeler Hakkındadır       Mevlâna Camî'nin dediği gibi derim:   يا رسول الله ه باشد ون س ا...
27 Mart 2014
Devamını Oku »
  İMAM ALİ (AS) DEN HİKMET İNCİLERİ   (Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem'in defni ânında buyurdular ki:) Sabır güzeldir, fakat sana karşı ...
17 Mart 2014
Devamını Oku »
Eshâb-ı kirâmdan, Hazrec kabilesinin Hudeyle kolundan. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 35 (m. 656) senesinde Medine’de vefât etti. Cenaze namazını Hz. Osman kıldırdı. Baki’ kabristanında me...
9 Mart 2014
Devamını Oku »
Ebû Zer el-Gıfârî (r.a.) Asıl ismi “Cündüb bin Cünâde” olan Ebû Zer, kabilesinin hırçın tabiatlı, cesur bir ferdi idi. Cahiliye Devri’nde süvarilerin önünü kesmekle tanınırdı. Bu sebeple Medine c...
27 Şubat 2014
Devamını Oku »
UKBE BİN AMİR (RA) Ukbe bin Âmir, Medîne otlaklarında koyun güderdi. Peygamber efendimizin Medîne’ye hicret ettiğini de dağda haber almıştı. Artık ...
25 Şubat 2014
Devamını Oku »
UBADE BİN SAMİT(RA) Eshâb-ı kirâmdan olup, Ensâr’ın büyüklerinden. Künyesi, Ubâde Ebû Velid olup, Hazrec kabilesinin Avfoğullarına mensûbtur. Babas...
25 Şubat 2014
Devamını Oku »
Eshâb-ı kirâmın şâirlerinden ve Resûlullah efendimizin Mekke’de İslâmiyeti açıklamaya yeni başladığı sırada îmân edenlerden. Adı, Tufeyl bin Amr bin Tarif bin Âs bin Sa’lebe bin Selîm bin Fehm bin Gan...
23 Ocak 2014
Devamını Oku »
Hz. Emir-ül Mü’minin Ali (a.s), Haşimoğulları kabilesinin büyüğü, Hz. Peygamber-i Ekrem’in-(sav)- amcası Ebu Talib’in oğludur. Ebu Talib, Peygamber efendimizi(sav) çocukluk döneminden itibaren kendi e...
23 Ocak 2014
Devamını Oku »
Ya Ali, Allah’ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah’ın (sana) verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah’ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen y...
5 Ocak 2014
Devamını Oku »
İmam Hasan Mücteba’dan Hikmetli Sözler Ey insanlar! Kim Allah’a karşı ihlaslı olur ve O’nun sözünü kıla­vuz edinirse, en doğru olana hidayet olur. Allah onu olgunluk yolunda muvaffak kılar ve en güze...
5 Ocak 2014
Devamını Oku »
Resulullah’ın ashabından Ebu Talha Ensârî’in Ebu Ümeyr isminde bir oğlu vardı. Ebu Talha oğluna son derece düşkün birisiydi. Nedense oğlu, şiddetli bir hastalığa tutuldu. Öyle ki artık iyileşmesinden ...
4 Ocak 2014
Devamını Oku »
Hatice, kadınlar içinde Hz. Muhammed’in (s.a.a) davetine ilk inanan kimseydi. Onun kutsal hedefleri uğrunda sahip olduğu her şeyi feda etti. Bütün servetini Hz. Resulullah’ın (s.a.a) önüne koydu ve şö...
4 Ocak 2014
Devamını Oku »
Siyer-i Resûlûllah Sallâllahu Aleyhi ve Âlihi ve Sellem’in çok önemli bir bölümü ve merhalesi olan “Hicret-i Seniyye”‘nin düşündürdükleri ve ondan alınacak dersler, öğütler ve ibretler: Beşerî düzenl...
30 Aralık 2013
Devamını Oku »
Muhacirlerle-Ensâr arasında kardeşlik akdi ve Yahudilerle yapılan anlaşma; Allah-u Teâlâ, genel anlamda bütün mü’minlerin kardeş olduklarını teşri etmiş olmakla birlikte; buna ilaveten de Allah’ın Re...
30 Aralık 2013
Devamını Oku »
Müminlerin Emîri, Ebu Talip oğlu İmam Ali (a.s), Peygamber’in (s.a.a) eğitimi ve terbiyesi altında yetişen ilk eksiksiz ve kâmil örnektir. İmam Ali, küçük yaştan itibaren Allah Resulü”nün mübarek...
26 Kasım 2013
Devamını Oku »
HAZRET-İ HÜSEYN’İN (as) ‘MİNA’ NUTKU Ey insanlar! Allah’ın, kendi velilerine ‘Ahbar’ı (Yahudi din bilginlerini) kınama yolu ile verdiği öğütten ibret alın! Allah buyuruyor ki: Rabbanileri ve Ahbarl...
13 Kasım 2013
Devamını Oku »
RESULULLAH’IN (as) MAZLUM VE MAĞDUR EHL-İ BEYT’İNİN ŞAM’A GÖNDERİLMESİ;.. VE, HAZRET-İ ZEYNEB’İN KÜFE EHLİNE TARİHÎ HİTABESİ Seyyid’üş-Şüheda (as) ve şanlı eshabına tarihin eşsiz zulmünü ve ihaneti...
13 Kasım 2013
Devamını Oku »
Namaz Vakitleri
Arşiv