Etiket : hizbullah hakverdi Aranan Kelime :
amerikancı islamın bünyesinde taşıdığı çelişkiler ‘Çağımızın büyük şeytanı ve süper putu’ olan Amerikan emperyalizminin teknolojik devrimi, bunun neticesinde elde ettiği ekonomik kazançlar v...
21 Mart 2014
Devamını Oku »
“VEL’FECR; AND OLSUN FECRE!; AND OLSUN, ASRIMIZI AYDINLATAN İSLÂM İNKILABI GÜNEŞİNE… Hizbullah HAKVERDİ’nin anlatımıyla İslam İnkılabı güneşinin üzerimize doğuşu… Bu yazı DAVET Dergisi’nin Şubat 1...
4 Şubat 2014
Devamını Oku »
‘AŞURA’NIN, İSLAM İNKILABI’NDA YANKILANAN İLÂHÎ MESAJI!… Bilindiği gibi;.. Aşura’nın tüm nesiller ve çağlara iki kanal ve türden İlâhî mesajı ulaşmıştır: 1-) Kan yoluyla, yâni fiili ve canlı olarak ...
23 Ocak 2014
Devamını Oku »
Hak ile Bâtıl’ın mücâdele sahnesi olan insanlık tarihi boyunca, kendilerini -bütün varlıklarıyla- Hakka adamış, hakkın ihkakı ve ‘hükümranlığı uğruna ölümleri istihkar etmiş büyük İslam kahramanları m...
18 Ocak 2014
Devamını Oku »
“HAMA OLAYI VE SURİYE İHVANI” (…Geçen Bölümden Devam) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İRAN İSLAM INKILÂBI’NIN ‘HAMA’DAN YANA TAVIR KOYMAMASININ İKİNCİ ESBAB-I MUCİBESİ: Evet; Kitab, Sünnet ve Icmâ’ın âmir bulunduğu İ...
18 Ocak 2014
Devamını Oku »
HAMA OLAYI VE SURİYE İHVANI ( Geçen bölümden devam) İKİNCİ BÖLÜM KISACA SURİYE ve SURİYE İSLAM CEPHESİ’NİN YAPISI ve HAREKET SEYRİ 13 milyon civarındaki nüfusunun % 70 küsuru Ha­nefî, Şafii ve Caf...
18 Ocak 2014
Devamını Oku »
“HAMA OLAYI VE SURİYE İHVANI” * Hizbullah HAKVERDİ GİRİŞ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Şu muhteşem ‘kitâb-ı kebîr-i kâinatı’ mücessem-nurânî bir ‘ağaç’ hüviyetinde yaratan; ‘ahsen-i takvim’ ve ‘mükerre...
18 Ocak 2014
Devamını Oku »
İMAM HUMEYNÎ (RA) İSLAM İNKILÂBI’NI NASIL VE NE İLE GERÇEKLEŞTİRDİ? Gerek Mukaddime’de, gerekse devamında..; İlâhî vahy-Kelamullah-Kur’an-ı Kerim ile O’nun canlı ve mücessem timsali ve ayine-i esma-i...
11 Ocak 2014
Devamını Oku »
EMPERYALİST “TARİHİ DEĞİŞİM” İslam Âlemi’nin mezkûr çok yönlü hal-i pûrmelali; küfür dünyasının, kin-husumet-intikam-işgal-sömürü ve vahşet iştahını azami derecede kabartmış, bunun tahakkuku paraleli...
11 Ocak 2014
Devamını Oku »
ASR-I SAADET SONRASI TARİHİ DEĞİŞİM İlk vahy ve ilk nebi ile oluşan, her yeni gelen vahy ve nebi ile vus’at kazanan ve neşv-ü nema bularak kemale doğru gelişen, Kur’an-ı Kerim ve Rahmet’ el-lil’âlemi...
11 Ocak 2014
Devamını Oku »
İMAM HUMEYNÎ (RA) VE “ÇAĞDAŞ DÜNYANIN TARİHÎ DEĞİŞİM” MES’ELESİ Malûm ola ki;.. “Kâinatın bir misal-ı musağğarı olan insanın; derunî-enfûsî-dahilî, yani ruh, kalb, akl-fikr, hulk-ahlâk, vicdan ve ...
11 Ocak 2014
Devamını Oku »
MUKADDİME Bilindiği veçhiyle;.. esma ve ef’al-i İlahîyye’nin tecellisiyle vücut bulan kâinatta; hayr ile şerr, hüsn ile kubh, tuhr ile rics-necs, nur ile zulümat, iman ile küfr, hayat ile memat, ha...
11 Ocak 2014
Devamını Oku »
Siyer-i Resûlûllah Sallâllahu Aleyhi ve Âlihi ve Sellem’in çok önemli bir bölümü ve merhalesi olan “Hicret-i Seniyye”‘nin düşündürdükleri ve ondan alınacak dersler, öğütler ve ibretler: Beşerî düzenl...
30 Aralık 2013
Devamını Oku »
Muhacirlerle-Ensâr arasında kardeşlik akdi ve Yahudilerle yapılan anlaşma; Allah-u Teâlâ, genel anlamda bütün mü’minlerin kardeş olduklarını teşri etmiş olmakla birlikte; buna ilaveten de Allah’ın Re...
30 Aralık 2013
Devamını Oku »
Allah’ın Yüce Resûlü Medine Yolunda “Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiş bulunan”[1]; “Mekarim-i ahlâkı insanlara emreden”[2]; “İnsanların en güzel ahlâka sahib olanı olan”[3]; “Kur’an ahlak...
18 Aralık 2013
Devamını Oku »
RESÛLÜLLAH SALLÂLLAHU ALEYHİ VE ÂLİHİ VE SELLEM’İN MEKKE’DEN MEDİNE’YE HİCRETİ İslâm Nizâmı’nın, insan hayatının her yönünü bir küll olarak he­def alıp muhatab edindiği; İlâhi kanunlar ve prensiple...
18 Aralık 2013
Devamını Oku »
HİCRET’İN GAYE VE HEDEFİ VE TAHAKKUKU İÇİN ŞERAİT’İN TEKEVVÜNÜ Bilindiği gibi, din (ed-dîn); kanun, kâide ve nizam anlamına gelmektedir. Ve mutlak bağlayıcı özelliği vardır. Ki; “tebââ, kanuna ve n...
18 Aralık 2013
Devamını Oku »
HİCRET Yeryüzünde Allah’ın nizâmının kurulmasını, onun zıddı olan tüm beşeri ve tâğûtî düzenlerin ve ideolojilerin yıkılmasını esâs alan ve bütün peygamberlerin ortak davasını oluşturan İslâm İnkıl...
18 Aralık 2013
Devamını Oku »
...
2 Aralık 2013
Devamını Oku »
Ahsen-i takvim ve halife-i arz olan insanın ve onun İlâhî fıtratı durumunda bulunan İslam’ın, toplumsal bir özellik ve karakter taşımasından dolayı, onların Kerbela’ları da tabiatıyla (öncelikle) topl...
13 Kasım 2013
Devamını Oku »
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12
Sosyal Ağlar
Namaz Vakitleri